Programmer en langage ST

1. Exemple de programmation en ST

Soit l’équation logique :

%M0 = %I0.%I1+%I2. /%I3

PROGRAM LogicalFunction
%M0 := %I0 AND %I1 OR %I2 AND NOT %I3;
END_PROGRAM

2. Exemple de programmation de Grafcet en ST

Soit le Grafcet suivant :

a. Programmation Transition par Transition

PROGRAM TrTr
(* INIT *)
IF %S2 THEN
  %M0 := TRUE;
  %M1 := FALSE;
END_IF
(* TRANSITIONS *)
IF %M0 AND %I0 THEN
  %M1 := TRUE;
  %M0 := FALSE;
END_IF

IF %M1 AND %I1 THEN
  %M0 := TRUE;
  %M1 := FALSE;
END_IF
(* ACTIONS *)
%Q0 := %M1;

END_PROGRAM

b. Programmation Transition par Transition avec Bits de franchissabilité

PROGRAM TrTrB
(* INIT *)
IF %S2 THEN
  %M0 := TRUE;
  %M1 := FALSE;
END_IF

(* TRANSITIONS *)
%M10 := %M0 AND %I0;
%M11 := %M1 AND %I1;

(* CROSSING *)
IF %M10 THEN
  %M1 := TRUE;
  %M0 := FALSE;
END_IF

IF %M11 THEN
  %M0 := TRUE;
  %M1 := FALSE;
END_IF

(* ACTIONS *)
%Q0 := %M1;

END_PROGRAM

c. Programmation Etape par Etape

PROGRAM StepStep
(* STEP *)
IF (%M1 AND %I1) OR (%M0 AND NOT %I0) OR %S2 THEN
  %M0 := TRUE;
  %M1 := FALSE;
END_IF

IF ((%M0 AND %I0) OR (%M1 AND NOT %I1)) AND NOT %S2 THEN
  %M1 := TRUE;
  %M0 := FALSE;
END_IF

(* ACTIONS *)
%Q0 := %M1;

END_PROGRAM

d. Programmation Etape par Etape avec Bits de franchissabilité

PROGRAM StepStepB
(* STEP *)
%M10 := (%M1 AND %I1) OR (%M0 AND NOT %I0) OR %S2;
%M11 := ((%M0 AND %I0) OR (%M1 AND NOT %I1)) AND NOT %S2;

(* CROSSING *)
IF %M10 THEN
  %M0 := TRUE;
  %M1 := FALSE;
END_IF

IF %M11 THEN
  %M1 := TRUE;
  %M0 := FALSE;
END_IF

(* ACTIONS *)
%Q0 := %M1;

END_PROGRAM